PROFESJONALIZM, ZAANGAŻOWANIE, ZROZUMIENIE.

Rozwiązujemy problemy klientów szybko, w pełni i na czas.

Właściciel kancelarii

Radca prawny Radosław Percha

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców – osób fizycznych i prawnych. Reprezentuje poszkodowanych w postępowaniu polubownym oraz sądowym – w postępowaniu cywilnym i karnym.

Radcowie prawni i adwokaci

adw. Sylwia Mleczko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2013 roku rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W 2016 roku zdała egzamin zawodowy i rozpoczęła praktykę zawodową, wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi. Udziela porad, sporządza opinie prawne, umowy, środki odwoławcze i inne pisma procesowe oraz reprezentuje klientów przed sądami i urzędami, a także Krajową Izbą Odwoławczą.

r. pr. Sylwia Wrońska – Niedomagała

Radca prawny przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia prawnicze, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego pt. „Odpowiedź na pozew”. W kancelarii zajmuje się  sprawami z zakresu: roszczeń odszkodowawczych, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

r. pr. Edyta Matysek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w latach 2009 – 2012 odbyła aplikację radcowską, zakończoną wpisem na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Zakres praktyki: kompleksowe świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, współpraca ze spółkami kapitałowymi, obejmująca wszystkie aspekty prawne funkcjonowania tych podmiotów (w tym umowy gospodarcze, analizy prawne, regulacja stanu prawnego nieruchomości). Specjalista w zakresie: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

r. pr. Karolina Jarecka

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2021 r. zdała z wyróżnieniem egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego. Posiada również doświadczenie w sprawach z dziedziny prawa upadłościowego, rodzinnego i gospodarczego. 

r. pr. Andrzej Pilitowski

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W toku studiów, dwukrotnie był wyróżniany listami gratulacyjnymi Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za wyniki w nauce. W lipcu 2023 r., po odbyciu aplikacji radcowskiej oraz złożonym z wyróżnieniem egzaminie radcowskim, został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizuje się w sprawach, które dotyczą odszkodowań.

adw. Maria Szymczak

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie nieruchomości oraz obsłudze prawnej przedsiębiorców.  Posiada doświadczenie w sporach sądowych oraz metodach poza sądowego rozwiązywania sporów, w tym prowadzeniu negocjacji w imieniu Klientów z jednostkami Skarbu Państwa i Samorządu Terytorialnego

Aplikanci radcowscy i adwokaccy

apl. radc. Martyna Mucha

Wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, broniąc w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pt. „Rola obrońcy w polskim postępowaniu karnym”. Po ukończeniu studiów zdobywała doświadczenie jako asystent sędziego w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i prawa cywilnego, w tym sprawami dotyczącymi odszkodowań i błędów medycznych.

apl. radc. Szymon Stępnik

Wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa odszkodowawczego oraz autorskiego. W wolnym czasie dziennikarz muzyczny i miłośnik jazzu, który prowadzi w Radiu Żak audycję pt. “Kind of Jazz”.

apl. radc. Jakub Piekarz

Wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Obronę pracy dyplomowej przeprowadził w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. W zakresie jego zainteresowań znajduje się także tematyka obejmująca prawo pracy, prawo budowlane i nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywa świadcząc pomoc prawną na rzecz Klientów biznesowych.

Prawnicy

mgr Michał Brzozowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W kancelarii zajmuje się  obsługą spraw z zakresu: ubezpieczeń grupowych,  OC  oraz  błędów medycznych. 

Ewa Famulska

Kierownik sekretariatu

mgr Grażyna Percha

Potrzebujesz pomocy prawnej?