PROFESJONALIZM, ZAANGAŻOWANIE, ZROZUMIENIE.

Rozwiązujemy problemy klientów szybko, w pełni i na czas.

Właściciel kancelarii

Radca prawny Radosław Percha

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców – osób fizycznych i prawnych. Reprezentuje poszkodowanych w postępowaniu polubownym oraz sądowym – w postępowaniu cywilnym i karnym.

Radcowie prawni i adwokaci

adw. Sylwia Mleczko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2013 roku rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W 2016 roku zdała egzamin zawodowy i rozpoczęła praktykę zawodową, wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi. Udziela porad, sporządza opinie prawne, umowy, środki odwoławcze i inne pisma procesowe oraz reprezentuje klientów przed sądami i urzędami, a także Krajową Izbą Odwoławczą.

r. pr. Sylwia Wrońska – Niedomagała

Radca prawny przy OIRP w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia prawnicze, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego pt. „Odpowiedź na pozew”. W kancelarii zajmuje się  sprawami z zakresu: roszczeń odszkodowawczych, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

r. pr. Edyta Matysek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w latach 2009 – 2012 odbyła aplikację radcowską, zakończoną wpisem na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Zakres praktyki: kompleksowe świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, współpraca ze spółkami kapitałowymi, obejmująca wszystkie aspekty prawne funkcjonowania tych podmiotów (w tym umowy gospodarcze, analizy prawne, regulacja stanu prawnego nieruchomości). Specjalista w zakresie: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

r.pr. Filip Krawczyk

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację radcowską oraz uzyskał wpis na listę radców prawnych w Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i prawa administracyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych – doradza w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, tworzenia spółek prawa handlowego oraz wewnętrznych regulacji spółek. Doradza przedsiębiorcom w sporach gospodarczych. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w szczególności w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Aplikanci radcowscy i adwokaccy

apl. radc. Andrzej Pilitowski

Aplikant radcowski Andrzej Pilitowski, ukończyłem prawo na wydziale UŁ, doświadczenie zebrałem w kancelarii ABR, specjalizuję się w różnych dziedzinach prawa, przede wszystkim są to odszkodowania. 

apl. adw. Maria Szymczak

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie nieruchomości oraz obsłudze prawnej przedsiębiorców.  Posiada doświadczenie w sporach sądowych oraz metodach poza sądowego rozwiązywania sporów, w tym prowadzeniu negocjacji w imieniu Klientów z jednostkami Skarbu Państwa i Samorządu Terytorialnego

apl. radc. Jakub Piekarz

Wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Obronę pracy dyplomowej przeprowadził w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. W zakresie jego zainteresowań znajduje się także tematyka obejmująca prawo pracy, prawo budowlane i nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywa świadcząc pomoc prawną na rzecz Klientów biznesowych.

apl. adw. Magdalena Piejek

Aplikantka adwokacka Częstochowskiej Izby Adwokackiej, zdobywała doświadczenie zawodowe pracując jako asystentka sędziego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim.
Zainteresowania zawodowe koncentruje w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, jak i prawa karnego. W Kancelarii zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym.

apl. radc. Szymon Stępnik

Wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego, autorskiego oraz roszczeń odszkodowawczych. W wolnym czasie dziennikarz muzyczny i miłośnik jazzu, który prowadzi w Radiu Żak audycję pt. “Kind of Jazz”.

Prawnicy

Michał Brzozowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W kancelarii zajmuje się  obsługą spraw z zakresu: ubezpieczeń grupowych,  OC  oraz  błędów medycznych. 

Sandra Redner

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
W kancelarii zdobywam doświadczenie z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?