Nasze usługi

Jesteśmy dla Ciebie! Zrobimy wszystko co w naszej mocy by Ci pomóc!

Odszkodowania i zadośćuczynienie

Pomoc poszkodowanym w uzyskaniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w zakresie OC, AC, NNW, odszkodowań po stracie osoby najbliższej.

Sprawy o zapłatę

Reprezentacja na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym w sytuacji niewywiązania się przez kontrahenta z umówionej zapłaty.

Prawo budowlane

Kompleksowa obsługa klientów na wszystkich etapach procesu budowlanego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Bieżąca obsługa pracodawców w sporach z pracownikami, pracowników w sporach z pracodawcami; obsługa spraw związanych z dochodzeniem należnych roszczeń w ramach szeroko pojętych ubezpieczeń społecznych.

Prawo medyczne

Bieżąca obsługa prawna podmiotów sektora ochrony zdrowia, reprezentacja w sprawach z zakresu błędu medycznego zarówno pacjentów, jak i lekarzy.

Prawo gospodarcze

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców (spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, fundacji, stowarzyszeń) od momentu wprowadzenia przedsiębiorstwa na rynek aż po zakończenie prowadzonej działalności.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wsparcie i profesjonalna pomoc prawna podczas trudnych emocjonalnie spraw rodzinnych, m.in.: rozwodu, spraw związanych z opieką nad dzieckiem, dochodzenia świadczeń alimentacyjnych.

Prawo upadłościowe

Pomoc dłużnikom w ogłoszeniu tzw. upadłości konsumenckiej a także obsługa podmiotów profesjonalnych (m.in. syndyków), przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym.

Prawo karne

Reprezentacja oskarżonych/ pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego, procesu karnego, a także na etapie postępowania wykonawczego.

Oferujemy również pomoc prawną
przy czynnościach prawnych dokonywanych w Hiszpanii,
w szczególności:

Hiszpania-pomoc-prawna

  • pomoc prawna i pośrednictwo przy zakupie nieruchomości;
  • badanie stanu prawnego nieruchomości
  • przygotowanie, analiza dokumentów niezbędnych do zbycia/nabycia nieruchomości
  • obecność przy podpisaniu aktów notarialnych, umów etc.;
  • windykacja należności
  • obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych świadczących usługi na terenie Hiszpanii.

Ignorantia iuris nocet

Nieznajomość prawa przynosi szkodę.